Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy ZS nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 462 726,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita wartość zadania: 462.726,00 zł.

Dofinansowanie – dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej ze środków Państwowego Funduszu Celowego: 283.322,44 zł 

Wkład własny: 179.403,56 zł.

Strzelnica zlokalizowana została na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w budynku znajdującym się na terenie szkoły.

Szczegóły inwestycji

Celem zadania było popularyzacja strzelectwa wśród uczniów szczególnie klas mundurowych, integracja środowiska, zwiększenie umiejętności  strzeleckich uczestników strzelnicy, udział w konkursach, stworzenie warunków nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, możliwość realizacji podstawy programowej w ramach praktycznej formy nauczania (trening strzelecki) i wprowadzenie do pracy w wojsku, służbach mundurowych.

Użytkownicy strzelnicy: uczniowie szkoły w klasach o profilu mundurowym, członkowie klubu szkolnego Strzelcy ZS2, nauczyciele, inni uczniowie szkół i członkowie organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Strzelnica jest wyposażona m.in. w 5 stanowisk strzeleckich, urządzenia pneumatyczne (karabinki, pistolety) oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia treningu strzeleckiego. Prace zostały zrealizowane w 2022 r.