Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu ul. Kcyńska 48

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 131 600,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji zadania luty 2021 r. do maj 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 1.131.600,00 zł.

 

Szczegóły inwestycji

Tzw. „balon” będzie służył uczniom szkoły, ale i mieszkańcom naszego powiatu. Przeniesienia „balonu” w nowe miejsce dokonano także m. in. z myślą o dzieciach przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Będą mogły z niego korzystać w ramach zajęć sportowych.