Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35

  • Rok inwestycji: 2017-2019

  • Miejsce inwestycji: Gołańcz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 086 978,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji zadania luty 2021 r. do maj 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 1.086.978,18 zł

Dofinansowanie zadania w ramach „Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – edycja 2017” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Szczegóły inwestycji

Zadanie obejmowało:

– rozbiórkę nawierzchni asfaltowej,

– budowę boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej,

– budowę boiska wielofunkcyjnego – powierzchnia poliuretanowa,

– budowę bieżni – powierzchnia poliuretanowa,

– budowę skoczni w dal z rozbiegiem,

– budowę ogrodzenia,

– montaż piłkochwytów,

– montaż urządzeń sportowych,

– zagospodarowanie terenu.