Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZS nr 2, ul. Kościuszki 49

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 060 463,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji zadania luty 2021 r. do maj 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 1.060.463,96 zł

 

Szczegóły inwestycji

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu to koszt: 1 060 463,96 zł brutto. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.