Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w m. Sławica

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Sławica

  • Łączna kwota inwestycji: 118 957,00 zł

Opis inwestycji

5 grudnia przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu dokonali
odbioru końcowego budowy chodnika w Sławicy. Wykonawcą robót było
Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymon i Krzysztof
Włodarczykowie z Rogoźna.

Szczegóły inwestycji

Długość nowo powstałego chodnika wynosi
374,50 m.