Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gołańcz ul. Walki Młodych 35

  • Rok inwestycji: 2006

  • Miejsce inwestycji: Gołańcz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji zadania: 2004 – 2006

Całkowity koszt inwestycji to 1.500.000 zł

 

Szczegóły inwestycji

Od października 2004 do końca 2005 r. trwała budowa nowoczesnej, pełnowymiarowej, szkolno-środowiskowej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Uroczysty akt erekcyjny został wmurowany 10 grudnia 2004 r. Hala została oddana do użytku 28 stycznia 2006 r. podczas uroczystości obchodów 60-lecia szkoły.