Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa nowego budynku rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 723 153,00 zł

Opis inwestycji

24 kwietnia 2022 r. odbyło się otwarcie części rehabilitacyjnej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Na uroczystość, na zaproszenie Starosty
Wągrowieckiego Tomasza Kranca i pełniącej obowiązki dyrektora ZOZ w Wągrowcu,
Krystyny Skrzyckiej przybyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Paszyk, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, profesor
Wenancjusz Domagała z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr hab.
Aleksander Barinow – Wojewódzki z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Alicja
Kobus, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu, Maria Krupecka, dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli
burmistrzowie, wójtowie miast i gmin z powiatu wągrowieckiego, Przewodnicząca Rady
Powiatu Wągrowieckiego, Przewodniczący Rad Miast i Gmin z powiatu oraz Wicestarosta,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego, członkowie Zarządu Powiatu oraz
radni Rady Powiatu.

Szczegóły inwestycji

W nowej części ZOL-u znajdują się nowoczesne pomieszczenia rehabilitacyjne. To miejsce, w którym pacjenci wracają do pełni sił po zabiegach, operacjach, miejsce, gdzie mają zapewnioną opiekę, ale i miejsce, gdzie rodziny mogą uczyć się opieki nad nimi w przyszłości w domu. ZOL dysponuje 38 łóżkami dla chorych.