Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy wydziale komunikacji

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 287 000,00 zł

Opis inwestycji

Na placu przy Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu powstaje nowy parking.
Inwestycja jest realizowana przez Powiat Wągrowiecki. W pierwszym etapie zadania powstaną 42 miejsca
parkingowe. Wcześniej ułożona zostanie kanalizacja deszczowa, cały parking zostanie również oświetlony,
a w przyszłości – objęty monitoringiem wizyjnym. Koszt inwestycji to 287 tys. złotych, a zakończenie prac
ma nastąpić najpóźniej do końca października tego roku.

Szczegóły inwestycji

Drugi etap inwestycji planowany jest do realizacji w 2014 roku. Przyszłoroczne prace przewidują budowę
kolejnych miejsc parkingowych. Docelowo nowy parking ma mieć ok. 150 miejsc. Zmodernizowane
zostaną także drogi wewnętrzne wokół budynku przychodni zdrowia.
Realizacja tej inwestycji przez Starostwo Wągrowieckie znacznie zwiększy możliwości parkowania
samochodów przez mieszkańców naszego miasta oraz powiatu wągrowieckiego korzystających z usług
przychodni zdrowia, Wydziału Komunikacji, jak i Szpitala Powiatowego i Miejskiego Domu Kultury.