Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyfrowy Powiat

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 210 288,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Celem projektu jest poprawa rozwoju cyfrowego urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Kwota dofinansowania: 210.288,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin realizacji: 04.10.2022 – 04.10.2023 Powiat Wągrowiecki zakupił w ramach zadania 2 serwery działające w klastrze wysokiej dostępności wraz z macierzą dyskową oraz zasilaczem UPS z powiększonym pakietem bateryjnym. Wraz z serwerami zakupione zostało również najnowsze oprogramowanie Windows Serwer 2022 umożliwiające uruchomienie 4 maszyn wirtualnych wraz z licencjami dostępowymi do serwerów. Rozwiązanie takie podniosło bezpieczeństwo systemów poprzez zastosowanie wirtualizacji obecnych maszyn fizycznych, których systemy są przestarzałe. Ponad to pozwoliło to na uruchomienie Domeny Active Directory umożliwiającej zawansowane zarządzanie politykami bezpieczeństwa w systemach informatycznych.