Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dofinansowanie sterylizatorni w wągrowieckim szpitalu

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 037 159,00 zł

Opis inwestycji

W piątek 13 maja Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał z dyrektorem wągrowieckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej dr. Przemysławem Burym umowę na dofinansowanie centralnej sterylizatorni. Kwota dofinansowania to 1.037.159 zł.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Krystyna Urbańska, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu Dariusz Eitner oraz radna powiatowa Halina Sobota.
Podpisana umowa dotyczy sfinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupu wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w wągrowieckim szpitalu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzeń niezbędnych – wysokiej klasy wyposażenia umożliwiającego w pełni bezpieczne prowadzenie procesów sterylizacji materiałów i wyrobów medycznych na potrzeby szpitala w warunkach podwyższonego ryzyka epidemicznego.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup takich urządzeń, jak:

– sterylizator parowy przelotowy (z wbudowaną przetwornica pary) o poj. 4 Ste – 2 szt.

– myjnia – dezynfektor do narzędzi o poj. 10-12 tac DIN z systemem wstępnego podgrzewania wody – 2 szt.

– myjnia ultradźwiękowa z funkcją mycia instrumentów kanałowych – 1 szt.

– steamer – przyrząd do precyzyjnego oczyszczania narzędzi parą wodną – 1 szt.

– zgrzewarka rotacyjna – 2 szt.

– obcinarka rękawów sterylizacyjnych – 1 szt.

– pistolet do wody i sprężonego powietrza – 2 szt.

– stoły robocze ze stali nierdzewnej – 3 szt.

– wózek do przewozu materiałów sterylnych o poj. 6 Ste – 10 szt.

Po podpisaniu umowy Wojewoda Wielkopolski zwiedził nową część szpitala, której rozbudowa dobiega końca.