Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 450 000,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji: 2021

Kwota projektu: 450.000.00 zł

Szczegóły inwestycji

Zadanie dotyczyło zakupu komputerów dla uczniów realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 – Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny.

Z ramach zadania Powiat zakupił 90 sztuk komputerów z oprogramowaniem, które trafiły do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu wągrowieckiego.

Po zakończeniu nauki zdalnej, zakupiony sprzęt komputerowy trafił do szkół jako wyposażenie.

Całkowita wartość projektu wynosi 450.000,00 zł, a dofinansowanie 382.500,00 zł.