Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim

  • Rok inwestycji: 2016-2017

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 561 720,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji: 2016-2017

Koszt całkowity: 1 561 720,84 zł

Szczegóły inwestycji

Projekt partnerski realizowany przez instytucje: MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący, Gminę Damasławek, Gminę Gołańcz, Gminę Mieścisko, Powiat Wągrowiecki, Gminę Wapno, Gminę Miejską Wągrowiec, Gminę Kiszkowo, Gminę Mieleszyn i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico. Wartość projektu wynosił: 1 561 720,84 zł, a dofinansowanie projektu z UE: 1 316 218,32 zł. Celem projektu była poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w urzędach w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr. Zrealizowano następujące zadania: 1) wdrożono rozwiązania dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 7 JST 2) wdrożono rozwiązania dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 8 JST 3) wdrożono rozwiązania zarządcze dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST 4) wdrożono rozwiązania dla potrzeb skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy oraz elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości poprzez zakup programów dziedzinowych w 1 JST 5) przeszkolono 42 pracowników samorządowych z 7 JST w obszarze podatków i opłat 6) przeszkolono 28 pracowników samorządowych z 8 JST w obszarze nieruchomości 7) przeszkolono 154 pracowników samorządowych z 8 JST w innych obszarach dla poprawy efektywności świadczenia usług administracyjnych. Projekt wdrożył następujące działania: 1) usprawnienie pracy urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców, 2) usprawnienie pracy urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami, 3) zintegrowanie i zmodernizowanie obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia sprawy.