Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego

  • Rok inwestycji: 2014-2015

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 702 257,00 zł

Opis inwestycji

Termin realizacji: 2014-2015

Koszt całkowity: 1 702 256,19

Szczegóły inwestycji

Projekt partnerski realizowany przez Powiat Wągrowiecki (lider projektu) w partnerstwie z Miastem Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko i Gminą Wapno.

Projekt realizowany w kresie od 1 kwietnia 2014r do 30 września 2015r. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu był Powiat Wągrowiecki we współpracy z 5 partnerami: Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno. Głównym celem projektu było podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy epuap. Zrealizowano 5 celów szczegółowych: – podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych – podniesienie wiedzy i umiejętności 266 pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych – wzrost wymiany korespondencji – wzrost liczby elektronicznych usług publicznych za pomocą platformy epuap lub platformy regionalnej kompatybilnej z epuap, – uruchomienie punktów potwierdzania profilu zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą epuap. 3 Wartość projektu- wyniosła 1 702 256,19 zł z czego dofinansowanie z UE — 1 446 917,76 zł.