Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Mieścisko

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Podlesie Wysokie

  • Łączna kwota inwestycji: 201 330,00 zł

Opis inwestycji

W piątek 19 października nastąpił odbiór techniczny wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie gminy Mieścisko.

Szczegóły inwestycji

Odbioru dokonali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wójt Gminy Mieścisko Andrzej Banaszyński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Robert Torz, kierownik działu ds. utrzymania dróg i mostów Michał Piaskiewicz, inspektor ds. dróg i transportu w UG Mieścisko Wioletta Cytlak, kierownik budowy Łukasz Nowak oraz wykonawca Tomasz Frelich – właściciel firmy TOM-BRUK z Mieściska. Wykonano:

Przebudowę peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia wraz z chodnikiem o długości 59,0 mb.
Budowę zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w miejscowości Podlesie wysokie o długości 54 mb i szerokości od 5,3do 5,70 m.
Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w miejscowości Sarbia” o długości 97 mb.
Inwestycje były realizowane przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale finansowym Gminy Mieścisko. Wartość całkowita inwestycji to 201.330,14 zł. w tym 79.000 zł pochodziło z budżetu Gminy Mieścisko.