Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Powiat Wągrowiecki zakupił 40 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Szczegóły inwestycji

Wartość zakupionego sprzętu to 100 tys. zł. Laptopy są przekazywane do siedmiu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespółu Szkół nr 1, Zespółu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Szkół w Gołańczy.

Laptopy zostaną przez jednostki przekazane potrzebującym uczniom w celu umożliwienia nauki zdalnej.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki, w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymał maksymalną kwotę grantu tj.100 tysięcy złotych, na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Po zakończeniu okresu zdalnego nauczania sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez ww. podmioty do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.