Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Wągrowiecki

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 219 224,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

W dniu 08.05.2023 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na 18 linii komunikacyjnych. Wartość umowy wynosi 774 282,00 zł z czego kwota dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 444 942,00 zł, w tym pomoc finansowa gmin Powiatu Wągrowieckiego tj. Gminy Wągrowiec, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Gminy Damasławek i Gminy Wapno w kwocie 182 753,44 zł. Zadanie było realizowane od dnia 04.05.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

Wykaz linii objętych dopłatą:
1. Linia nr 67650  Gołańcz – Czesławice
2. Linia nr 67650-2 Gołańcz – Oporzyn
3. Linia nr 67651 Wągrowiec – Przysieka
4. Linia nr 67652 Wągrowiec – Gołańcz – Pawłowo Żońskie
5. Linia nr 67653 Wągrowiec – Wiatrowo
6. Linia nr 67654 Wągrowiec – Pawłowo Żońskie – Gołańcz – Smogulec
7. Linia nr 67655 Wągrowiec – Wapno – Damasławek
8. Linia nr 67656 Wągrowiec – Dąbkowice
9. Linia nr 67657 Wągrowiec – Stępuchowo – Damasławek
10. Linia nr 67658 Wągrowiec – Kopaszyn – Oporzyn
11. Linia nr 67659 Czesławice – Damasławek
12. Linia nr 67660 Damasławek – Gołańcz
13. Linia nr 67661 Wągrowiec – Damasławek – Wągrowiec
14. Linia nr 67663 Gołańcz – Smogulec
15. Linia nr 67664 Wągrowiec – Durowo – Gołańcz
16. Linia nr 67665 Wągrowiec – Werkowo
17. Linia nr 67666 Wągrowiec – Mieścisko – Gołaszewo
18. Linia nr 67667 Wągrowiec – Podlesie Kościelne – Mieścisko.