Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w wągrowieckim szpitalu

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

W poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku uroczyście otwarto Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Ośrodek działa na terenie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

W otwarciu ośrodka uczestniczył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa Dominika Szajnoga, która reprezentowała Ministra Zdrowia oraz Prezes Stowarzyszenia „Primum Vivere” Małgorzata Zabor.

– Jest to nowa oferta ambulatoryjnych pediatrycznych świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która będzie realizowana w partnerstwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu i Stowarzyszenia Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”  – wyjaśnia dyrektor ZOZ w Wągrowcu dr Przemysław Bury.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje:

– diagnostykę psychologiczną,
– psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
– wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

W ramach oferowanej pomocy można skorzystać z:

– porad psychologicznych diagnostycznych,
– porad psychologicznych,
– sesji psychoterapii indywidualnej,
– sesji terapii rodzinnej,
– sesji terapii grupowej,
– sesji wsparcia psychospołecznego,
– wizyt, porad domowych lub środowiskowych.

Działalność ośrodka jest oparta na idei pracy środowiskowej. Zespół specjalistów, przede wszystkim koncentruje się na współpracy z rodziną dziecka oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu NFZ zaleca wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży nie jest wymagane skierowanie. Świadczenia udzielane są bezpłatnie.

Rejestracja telefoniczna: 507 536 343 lub 530 612 619.