Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Otwarcie szkolnych warsztatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Antoniewo

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Dzień dzisiejszy jest uwieńczeniem starań nas wszystkich, a przede wszystkim przychylności władz powiatu – podkreślił Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie Andrzej Bochyński podczas uroczystości otwarcia szkolnych warsztatów w placówce.

Od środy 16 listopada wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie rozpoczęli praktyczną naukę zawodu jako kucharze i stolarze na miejscu – w placówce. Tego dnia bowiem uroczyście otwarto warsztaty.

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Michał Piechocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Andrzej Banaszyński, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Karolina Krenz oraz Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego Beata Jessa.

– Życzymy wszystkim uczniom I klasy BS I stopnia, aby w naszych warsztatach czuli się dobrze, byli zawsze zmotywowani, a przede wszystkim zdobywali praktyczne umiejętności. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie, gościom za przybycie, a nauczycielom życzymy owocnej pracy na warsztatach – powiedziała Wicedyrektor MOW Patrycja Kaźmierczak.