Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii COVID-19

  • Rok inwestycji: 2014-2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 900 000,00 zł

Opis inwestycji

W piątek 21 kwietnia br. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Przemysław Bury Dyrektor SP ZOZ w Wągrowcu uczestniczyli w podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wągrowieckim Szpitalem.

Umowa dotyczy projektu „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii COVID-19”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 1.9 mln zł, kwota dofinansowania to 1,6 mln zł.

Lecznica z Wągrowca to kolejny wielkopolski szpital, który sięgnął po fundusze europejskie REACT-EU w ramach WRPO 2014+.
Szpital w Wągrowcu zakupi ambulans wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego SOR oraz doposaży pracownię tomografii komputerowej w tomograf komputerowy.

„Pandemia COVID-19 spowodowała spore opóźnienia w reakcji diagnostycznej, które skutkują dziś tym, że zgłaszający się do lecznic pacjenci często są w znacznie bardziej zaawansowanym stadium choroby. Teraz ta reakcja musi być błyskawiczna, a sprzęt nowy, sprawny i niezawodny” – powiedział podczas podpisania umowy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Waszak-Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.