Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

  • Rok inwestycji: 2017-2021

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 7 078 748,00 zł

Opis inwestycji

Projekt polegał na modernizacji zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatu Wągrowieckiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego oraz Złotowskiego oraz na uruchomieniu nowych i poprawie jakości świadczonych e-usług publicznych. Celem projektu było zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości TiK w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiatach: Czarnkowsko-Trzcianeckim, Pilskim, Wągrowieckim i Złotowskim.

Szczegóły inwestycji

W ramach projektu zrealizowano zadania dotyczące: – zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego.
– zeskanowano zasoby geodezyjne.
– dostarczono bazy GESUT.
– dokonano konwersji bazy EGiB.
– wdrożono oprogramowanie dla e-usług.
– przeszkolono pracowników urzedów.