Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych

  • Rok inwestycji: 2018-2021

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 5 088 759,00 zł

Opis inwestycji

Powiat Wągrowiecki zrealizował partnerski projekt pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych społeczności lokalnej siedmiu gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz niesamodzielnych osób starszych”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego liderem jest firma Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza – A. Gawrońska sp. j. z Poznania. Wartość całego projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego 4,8 mln pochodzi z dofinansowania unijnego.

Szczegóły inwestycji

Celem projektu było utworzenie systemu wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych i ich faktycznych opiekunów na terenie powiatu wągrowieckiego.

Głównym zadaniem było utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który powstał w 2019 roku, w oparciu o część rehabilitacyjną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu. Bowiem to tutaj powiat przygotował pomieszczenia dla wszystkich korzystających seniorów, mieszkańców Wągrowca i całego powiatu. Warto dodać, że w przypadku innego projektu pod nazwą „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego” realizowanego z gminami powiatu wągrowieckiego mieszkańcy miasta Wągrowca również korzystali z pomieszczeń udostępnionych przez powiat, a zlokalizowanych właśnie w DDOM.

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób w wieku starszym (Panie po 60 roku życia, Panowie po 65), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci są pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa. Czas pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. W tym czasie kadra zwiększa sprawność i samodzielność podopiecznych, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, oraz pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki. Z dziennego domu opieki medycznej mogą korzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, a udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.