Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe – nawierzchnia ulicy Jankowskiej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 193 169,00 zł

Opis inwestycji

Prace polegają na frezowaniu zniszczonej nawierzchni jezdni i ułożeniu nowej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Szczegóły inwestycji

Długość remontowanego odcinka ulicy to 471 mb. Termin zakończenia prac to połowa października. Prace wykonuje firma ,,KOWALSKI BUDOWNICTWO” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość całkowita zadnia to 193 169,78 zł. To kolejna droga poddana odnowieniu ze środków powiatu wągrowieckiego.