Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe – przebudowa ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2018-2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 2 900 000,00 zł

Opis inwestycji

Powiat na roboty budowlane zabezpieczył kwotę 2,9 mln zł. Inwestycja, realizowana przez powiat, obejmowała prace należące do zadań własnych miasta Wągrowca, na co miasto przeznaczyło blisko 618 tys. zł ( koszty kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy ). W sprawie przebudowy ulicy, z inicjatywy starosty Tomasza Kranca, odbyły się również konsultacje z mieszkańcami.

Szczegóły inwestycji

Umowa na przebudowę ulicy Nad Nielbą została podpisana 17 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przez Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Roberta Torza oraz pełnomocnika wykonawcy, firmy „FHU Klimek – Roboty Drogowe – Brukarstwo” z Kobylca, Jacka Janika.

W ramach przebudowy wykonano m.in. nową jezdnię o długości 650 metrów i szerokości 5,5 m, chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego; rozbudowano  sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano sieć elektryczną wraz z przestawieniem słupów i lamp ulicznych. Dodatkowo na ulicy pojawiły się zatoki parkingowe. Na ulicy Nad Nielbą obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h ( zamontowane zostały progi zwalniające. Część oznakowania ulicznego jest zasilana solarnie.