Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Dotacja przekazana przez Powiat Wągrowiecki dla ZOZ w Wągrowcu na dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych, w szczególności wymiany dachu, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.