Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika przy ul Rgielskiej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 324 242,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

W środę 22 grudnia nastąpił odbiór przebudowanego chodnika przy ulicy Rgielskiej w Wągrowcu (droga powiatowa 1608P)
Odbioru dokonał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Przetarg na przebudowę został ogłoszony 30 sierpnia br.
28 września wyłoniono wykonawcę (wybór najkorzystniejszej oferty) – Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk, z którym 11 października 2021 r. została podpisana umowa.
Koszt realizacji zadania (wraz z kosztami nadzoru i tablicą informacyjną) to 324.242,34 zł. Miasto Wągrowiec dofinansowało zadanie kwotą  150.000 zł.