Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w Srebrnej Górze

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Srebrna Góra

  • Łączna kwota inwestycji: 118 584,00 zł

Opis inwestycji

14 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór wykonanych robót związanych z przebudową chodnika w m. Srebrna Góra. Przebudowa chodnika to już kolejne zwycięskie zadanie, które zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców podczas głosowania nad Powiatowym Budżetem Obywatelskim 2018. Zadanie do konkursu zgłosił mieszkaniec Srebrnej Góry p. Wojciech Rochowiak przy poparciu mieszkańców.

Szczegóły inwestycji

Długość chodnika to 246 mb o szerokości 2 metrów. Przebudowa obejmowała regulację istniejących wjazdów, ułożeniu kostki betonowej gr.8 cm, obrzeża, krawężnika na odcinku chodnika.

Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Cieśle k. Rogoźna.

Na odbiorze obecny był wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu oraz przedstawiciele ze strony wykonawcy.

Wartość całkowita zadania to 118 584,27 zł.