Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w miejscowości Mokronosy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mokronosy

  • Łączna kwota inwestycji: 239 077,00 zł

Opis inwestycji

W środę 28 listopada nastąpił odbiór przebudowy chodnika wraz z zatoką postojową w miejscowości Mokronosy.

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania przebudowano 168 mb chodnika, łączna powierzchnia przebudowy to ok. 1000 mk. Chodnik wykonano z kostki betonowej szarej typu „behaton” gr. 6 cm, nawierzchnie zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej grafitowej typu „behaton” gr. 8 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych została wykonana z kostki betonowej ECO gr. 8 cm. Nawierzchnia na zjazdach w ciągu chodnika została wyróżniona kostką betonową czerwoną.

Wykonawcą robót była firma TOM-BRUK z Mieściska.

Całkowity koszt to 239.077,77 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale firmy MMH ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Sp. j. z Mokronos (50.000 zł).