Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodników w Wapnie i Stołężynie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wapno Stołężyno

  • Łączna kwota inwestycji: 139 039,00 zł

Opis inwestycji

W środę 17 października nastąpił odbiór techniczny wykonania przebudowy chodników w Wapnie i Stołężynie.

Szczegóły inwestycji

Odbioru dokonali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Robert Torz i kierownik działu ds. utrzymania dróg i mostów Michał Piaskiewicz oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy Budowlano – Remontowo – Drogowej Dariusz Białobrzycki z Gniezna.

W ramach zadania zrealizowano :

– nawierzchnie chodników z kostki betonowej w Wapnie – 136 mb, w Stołężynie – 134 mb,

–  zjazdy z  kostki betonowej,

– wprowadzenie  stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie  nowego  przejścia dla pieszych.

Inwestycja była realizowana przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale Gminy Wapno. Wartość całkowita  inwestycji  to 139.039,52 zł, w tym 30.000 zł pochodziło z budżetu Gminy Wapno.