Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej 1557P – Gołańcz – Oleszno

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gołańcz

  • Łączna kwota inwestycji: 413 444,08 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Po wykonaniu prac przygotowawczych i wymianie podbudowy, została ułożona nawierzchnia( warstwa wyrównawcza grubości 3cm, warstwa wiążąca grubości 5cm, oraz warstwa ścieralna grubości 3cm) na odcinku długości około 400 metrów.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo EL-KAJO spółka z o.o. z siedzibą Bydgoszczy. Zgodnie z umową całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 413.444,08 złotych brutto.
W ramach współpracy między samorządami w realizacji zadania partycypowało Miasto i Gmina Gołańcz, które przekazało na realizację zadania kwotę 200.000,00 złotych.