Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Rąbczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 3 582 227,00 zł

Opis inwestycji

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 408 330,00zł

W ramach zadania przebudowano 4,8 km drogi łączącej obie miejscowości. Całkowity koszt to 3 582 227,79 zł. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia.