Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – polegająca na budowie chodnika

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Mokronosy

  • Łączna kwota inwestycji: 1 205 557,00 zł

Opis inwestycji

Wartość dofinansowania: 843 890,51 zł (70%),

Wkład własny: 361 667,37 zł,

Wartość całkowita: 1 205 557,88 zł.

Szczegóły inwestycji

Celem zadania jest przebudowa drogi poprzez budowę jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m oraz poszerzenie jezdni z 5,0 do 5,5 m. Dł. przebudowanego odcinka wynosi 372 m. W ramach prac zostaną przebudowane zjazdy do posesji, wyznaczone przejście dla pieszych oraz wykonane będą elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja zadania przyczyni się do niwelowania ograniczeń peryferyjności poprzez realizację kluczowych zadań w tym m.in. lokalnej infrastruktury drogowej a pośrednio infrastruktury do której te drogi zapewniają dostępność. Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Przy dr. nr 1603P znajdują się gospodarstwa domowe i rolne oraz podmioty handlowo – usługowe m. in. przedsiębiorstwo Eko – Pal – polski producent opału ekologicznego. W bliskim sąsiedztwie m. Mokronosy znajduje się kaplica Sobierajskich wpisana do rejestru zabytków. Dr.nr 1603P na której planowana jest realizacja zadania łączy Mokronosy z m. Łekno w której znajdują się obiekty użyteczności publicznej m. in. szkoła, przedszkole, obiekty sakralne, ośrodek zdrowia. Dr. nr 1603 łączy się w m. Łekno z dr. nr 1562P, która posiada połączenie z dr. woj. 251.