Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Mirkowice, Gruntowice

  • Łączna kwota inwestycji: 5 786 868,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita wartość zadania: 5 786 868,08 zł,

Dofinansowanie: 4 655 000,00 zł,

Wkład własny: 1 131 868,08 zł

Szczegóły inwestycji

Kwota zadania wynosi  5.786.868,08 zł, w tym kwota dofinansowania to 4.655.000,00 zł, wkład własny powiatu to 1.131.868,08 zł

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie podbudowy na poszerzeniu, wykonanie jezdni asfaltowej, wbudowanie siatki antyspękaniowej, budowę kanału technologicznego, wykonanie oznakowania pionowego przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia dla pieszych, podłączenie do sieci elektroenergetycznej przejścia dla pieszych, przebudowę przepustów, korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, budowę/przebudowę zjazdów, budowę dwóch peronów autobusowych, wykonanie utwardzonego pobocza.

Wykonawcą zadania został Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią.