Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Wapno

  • Łączna kwota inwestycji: 3 232 057,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowano odcinek o długości 1,7km w miejscowości Wapno

Wartość projektu                                                       – 3.232.057,00 zł

Kwota dofinansowania  (ZPORR)                           – 1.809.225,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi o długości 1,7 km w Wapnie polegała na przebudowie chodników, przebudowie kanalizacji deszczowej oraz jezdni do parametrów normatywnych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.