Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa 8,7 km drogi powiatowej Wapno – Damasławek

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Wapno Damasławek

  • Łączna kwota inwestycji: 8 937 511,00 zł

Opis inwestycji

 W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wapnie, budowę chodników w Wapnie i Damasławku, kanalizację deszczową w Wapnie i Damasławku.

Szczegóły inwestycji

Przebudowano odcinek drogi o długości 8,7km na trasie Wapno – Damasławek