Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i remont przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 196 683,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie. Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej zostanie wybudowane w obrębie parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 15 (siedziba Starostwo Powiatowego) i Kościuszki 19A (siedziba Urzędu Skarbowego) w Wągrowcu. Na powierzchni terenu zlokalizowane zostaną jedynie włazy studzienek wtopione w jezdnię.