Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Stępuchowo

  • Łączna kwota inwestycji: 279 972,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowano przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo, na kwotę 279 972,60 zł. Wykonawcą robót był Jarosław Anioła „Usługi Budowlane”, Luboń