Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1606P z drogą gminną nr 2112022P w Niemczynie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Niemczyn

  • Łączna kwota inwestycji: 93 320,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowano skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1606P z drogą gminną nr 2112022P w Niemczynie, na kwotę 93 320,00 zł. Wykonawcą robót był „Kowalski Budownictwo” Sp. z o.o. Żnin