Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2010/2011

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 3 005 015,00 zł

Opis inwestycji

Wartość projektu 3 005 015,90 zł

Dofinansowanie z UE: 912 007,53 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne),

Szczegóły inwestycji

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy betonowe i krawężniki, obrzeża bet., warstwy odsączające, podbudowę z kruszywa stabilizowanego mech., podbudowę z chudego betonu, warstwę profilową z bet. asfaltowego, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, ściek z kostki betonowej, ścieżkę rowerową i chodnik z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej, rondo (wyspa środkowa, wyspy rozdzielające, pierścień ronda), oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację deszczowa z separatorem, przejazd kolejowy (wymiana płyt, automatyka kolejowa, elektroenergetyka do 1 KV), pełną obsługę geodezyjną.