Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Składowej w Gołańczy

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Gołańcz

  • Łączna kwota inwestycji: 748 663,00 zł

Opis inwestycji