Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Średniej w Wągrowcu

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Wągrowiec

  • Łączna kwota inwestycji: 2 155 757,00 zł

Opis inwestycji

Wartość zadania: 2.155.757,19 zł

Inwestycja polegała na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, chodnika, zjazdów oraz modernizacjo oświetlenia. Wykonano nowe oznakowanie pionowe.