Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Zamkowej w Skokach

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Skoki

  • Łączna kwota inwestycji: 1 071 052,00 zł

Opis inwestycji

Od 12 lipca kolejna droga powiatowa jest przebudowywana, obecnie intensywne prace trwają przy ulicy Zamkowej w Skokach.
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z siedzibą w Cieśli . W ramach przebudowy wykonane zostaną nowe chodniki, poprawione odwodnienie ulicy oraz ułożona nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej. Natomiast  zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych.

 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa ulicy Zamkowej jest możliwa dzięki dobrej współpracy samorządów, Miasto i Gmina Skoki partycypuje w kosztach tego zadania w kwocie 500 000zł, natomiast Powiat Wągrowiecki pokryje pozostałą cześć kosztów czyli 571 052,25. Łącznie przebudowa ulicy Zamkowej kosztować będzie 1 071 052,25 Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2018 roku.