Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi Jabłkowo – Nowiny

  • Rok inwestycji: 2008-2009

  • Miejsce inwestycji: Jabłkowo - Nowiny

  • Łączna kwota inwestycji: 750 000,00 zł

Opis inwestycji