Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 1591P w m. Turza

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Turza

  • Łączna kwota inwestycji: 61 393,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano odcinek drogi o długości 0,075 km na kwotę 61 393,61 zł, z tego środki powiatu: 40 393,61 zł, środki gminne: 21 000,00 zł. Wykonawcą robót było KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Żnin