Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 1592P na odc. Damasławek – Piotrkowice

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Damasławek - Piotrkowice

  • Łączna kwota inwestycji: 132 483,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano odcinek drogi o długości 0,400 km na kwotę 132 483,30 zł. Wykonawcą robót był KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Żnin