Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 1594P na odc. Stępuchowo – Kozielsko

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Stępuchowo - Kozielsko

  • Łączna kwota inwestycji: 269 107,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano odcinek drogi o długości 1,1 km, na kwotę 269 107,70 zł. Wykonawcą robót był Marek Begier, Zakład Wielobranżowy „Trans – Bruk”.