Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 1595P w m. Dąbrowa

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Dąbrowa

  • Łączna kwota inwestycji: 259 761,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano odcinek drogi o długości 0,850 km, na kwotę 259 761,79 zł Wykonawcą robót był Marek Begier, Zakład Wielobranżowy „Trans – Bruk”. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego.