Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 1595P w m. Międzylesie

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Międzylesie

  • Łączna kwota inwestycji: 198 314,00 zł

Opis inwestycji

Wyremontowano odcinek drogi o długości 0,350 km na kwotę 198 314,61 zł. Wykonawcą robót było KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Żnin