Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej 1602P w m. Laskownica Mała

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Laskownica Mała

  • Łączna kwota inwestycji: 373 272,00 zł

Opis inwestycji

13 grudnia firma STRABAG z Pruszkowa odział Poznań oddała w użytkowanie
wyremontowany odcinek drogi nr 1602P w m. Laskownica Mała. Odbioru robót dokonali
Przedstawiciele Powiatowego zarządu Dróg w Wągrowcu wraz z Starosta Wągrowieckim
Panem Michałem Piechockim.

Wartość inwestycji 373 272,98 , w tym dofinasowanie UMiG Gołańcz – 75 000,00 zł (20,1%)

Szczegóły inwestycji

Nowo przebudowany odcinek wynosi 0,500 km. W ramach
tego zadania powstał nowy chodnik wraz ze ściekiem wód opadowych oraz nowa
nawierzchnia drogi.