Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie – Rybowo

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Pawłowo Żońskie – Rybowo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 922 970,00 zł

Opis inwestycji

Celem zadania „Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo o długości 990m.” jest niwelowanie ograniczeń peryferyjności i powinno dotyczyć kluczowych dziedzin, w tym m.in. lokalnej infrastruktury, tj. dróg, a pośrednio infrastruktury, do której te drogi zapewniają dostępność. Remont będzie miał wpływ na funkcjonowanie komunikacji publicznej tj. umożliwi lepsze funkcjonowanie transportu zbiorowego, który zapewni bezpieczny dojazd okolicznych mieszkańców do istniejących obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Wągrowcu. Przedmiotowa droga ma szczególne znaczenie gospodarcze, a jej remont umożliwi dalszy rozwój przyległych terenów, wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów użyteczności publicznej, oraz terenów inwestycyjnych. W sąsiedztwie remontowanej drogi w m. Pawłowo Żońskie znajduje się publiczna szkoła podstawowa i przedszkole oraz lokalna świetlica wiejska. Dzięki nowej nawierzchni ułatwiony będzie dostęp do gospodarstw domowych, punktów handlowo – usługowych czy instytucji publicznych. Remont drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszających się po drodze pojazdów i pieszych.

Szczegóły inwestycji

Zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie remontu drogi powiatowej obejmującej wykonanie warstw bitumicznych oraz lokalną naprawę uszkodzonej nawierzchni. Odcinek objęty remontem ma długość 990 m, szerokość jezdni 5,0 m z poszerzeniem na łukach poziomych oraz obustronne pobocza utwardzone. Ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi, spowodują poprawę profilu poprzecznego oraz spadków poprzecznych, co wpłynie na usprawnienie odprowadzania wód deszczowych z korony jezdni. W celu uniknięcia spękań odbitych od istniejącej nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano na całym odcinku siatkę antyspękaniową. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostają bez zmian.