Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 1600P odc. Krzyżanki – Gołańcz – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – edycja 3 (PGR)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Krzyżanki – Gołańcz

  • Łączna kwota inwestycji: 3 799 998,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita wartość zadania: 3 799 998,90 zł,

Dofinansowanie: 2 744 000,00 zł,

Wkład własny: 1 055 998,90 zł (27,79%)

Szczegóły inwestycji

26 czerwca 2023 r. przekazany został plac budowy i rozpoczęły się prace budowlane dla inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1600 odc. Krzyżanki – Gołańcz w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie otrzymało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i przystąpiono do robót budowlanych na drodze o długości około 1,5 km. Zakres robót budowlanych obejmuje miedzy innymi wymianę uszkodzonej konstrukcji drogowej, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej asfaltu, korektę spadków poprzecznych i podłużnych, prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni, regulację istniejących zjazdów czy remont przepustów.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk z Cieśli.